ServeisAssessorament polític
Les organitzacions necessiten avaluar les seves possibilitats per millorar els resultats i portar a terme campanyes de comunicació que l'apropin a l'opinió pública. Per aconseguir-ho oferim el servei d'assessorament basat en l'anàlisi i l'estratègia política, mitjançant estudis de camp que ens ajudin a establir paràmetres bàsics i desenvolupar una estratègia específica que permeti arribar als objectius marcats.

Assessorament personal
No només les organitzacions necessiten una bona campanya de comunicació, també el candidat, ja sigui a l'àmbit públic o privat. Gràcies a l'assessorament pot millorar les seves habilitats seguint un entrenament que tingui en compte els diferents aspectes tant d'imatge com de capacitats comunicatives.

Comunicació institucional
Si no ho expliques és com si no ho haguessis fet. Les institucions poden optimitzar la seva imatge millorant la seva activitat comunicativa, donant a conèixer la seva activitat de govern d'una manera integral i amb una visió professional sempre seguint una estratègia definida. D'aquesta manera es transmeten una sèrie de valors a la ciutadania que consoliden la institució com a referent.

Gestió pública
L'organització és essencial i es necessiten professionals qualificats per aconseguir l'èxit. Per aquesta raó a Dixtum oferim un servei de gestió externalitzada de les policy i les activitats que es portin a terme o aquelles que vulguin millorar-ne l'eficiència, dirigida per especialistes. La conceptualització de la nova gestió pública permet una visió integrada de totes les fases, optimitzant els resultats i minimitzant els recursos.